A causa de l’absència en el llistat publicat denominat: “Llistat provisional de sol·licituds d’Alacant baremades entre 10 i 5 punts en autobaremació”; de les persones aspirants en el llistat d’entre 5 i 6 punts en autobaremació, a continuació, es fa públic el llistat provisional de les sol·licituds baremades de les persones aspirants que es van puntuar entre 5 i 6 punts en el moment de la inscripció.
Les persones d’aquest llistat amb puntuacions iguals a zero en baremació, es mostren com no admeses.

Les al·legacions a aquest llistat, podran realitzar-se durant els tres dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquests llistats, és a dir, 17, 20 i 21 de març de 2023, (qualsevol al·legació rebuda en una altra data no serà considerada) a l’adreça de correu electrònic empleo@fgv.es indicant en l’assumpte “Reclamació sol·licituds d’Alacant baremades entre 5 i 6 punts en autobaremació” i en el cos del missatge el nom, cognoms i DNI de la persona interessada.

Accés en aquest enllaç al llistat de sol·licituds Alacant baremades entre 5 i 6 punts en autobaremació, en PDF