Amb data 5 de juny de 2024 s’actualitza la Borsa d’Ocupació Temporal resultant del Concurs oposició de llocs de Conducció i Circulació corresponent a la *OEP 2020, 2021 i 2022 de la demarcació de València i la demarcació d’Alacant que compta amb un nombre de persones habilitades suficients per a fer-la operativa.

Tal com ha acordat la Comissió de Seguiment de Borses d’Ocupació Temporal d’FGV, les persones que tinguen una habilitació suspesa, quedaran integrades en els llistats de Borses per a ocupar llocs que requerisquen tal habilitació.

En qualsevol cas, com vulga que perquè estes persones puguen ocupar els llocs que requerixen l’habilitació suspesa, han de formar-se durant alguns dies, no se’ls oferiran contractes quan, per la duració d’estos, no es puga disposar de fins a 10 dies dins de la pròpia contractació en els quals realitzar tal formació. No recuperar l’habilitació suspesa, es considerarà causa objectiva de rescissió del contracte i causa de baixa en la Borsa en atenció a les normes, en este depòsit.

Accedeix al llistat actualitzat de Conducció i Circulació de València i d’Alacant, prement en aquest enllaç.