Amb data 10 d’abril de 2024 s’actualitza la Borsa d’Ocupació Temporal resultant del Concurs oposició de llocs de Conducció i Circulació corresponent a la OEP 2020, 2021 i 2022 de la demarcació de València i la demarcació d’Alacant.

Havent-se detectat alguna erreata en el llistat publicat el dia 10 de abril de 2024, es procedix a la seua esmena per mitjà del present llistat amb la situació de les persones integrants de la borsa d’Ocupació Temporal a data 10 de abril de 2024.

Accedeix al llistat corregit amb l’estat de la borsa per als llocs de Conducció i Circulació, a 10 d’abril de 2024, prement en aquest enllaç.